30-05-2023 Martes, VIII semana - tiempo ordinario
Bizkeliza 5 Ebanjelizazinoa 5 Liturgia 5 Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Eguna: 30-05-2023
Martes
Beste egun batzuk

Irakurgaia 1

Aginduak betetea da opari salbagarria.

Siraken liburutik
Si 35, 1-15

Legea beteten dauanak opari ugari eskeintzen dau,
aginduetara makurtzea opari salbagarria da.
Inori mesede egitea urun garbia oparitan emotea da,
eta limosna egitea gorespen-oparia eskeintzea.
Txarretik urruntzea atsegin jako Jaunari,
bidebakokeriatik ihes egitea benetako parkamen-oparia da.
Ez agertu, halan ere, Jaunaren aurrean esku hutsik,
legeak aginduak dira-eta opari guzti honeek.
Zintzoaren opariak altarea ohoratzen dau,
haren lurrin gozoa Goi-goikoaganaino igoten da.
Zintzoaren oparia atsegin jako Jaunari,
haren oroigarria ez dau Harek ahaztuko.
Goratu egizu Jauna eskuzabalez,
eta ez izan zekena zeure uztaren lehen-frutuak emoten.
Egin zeure eskeintzak aurpegi alaiz,
eskeini pozik zeure hamarrenak.
Emon Goi-goikoari Berak emondakoaren arabera,
emon eskuzabal zeure baliabideen neurrian,
ordainduko dozu-eta, askoz gehiago ordaindu ere.
Ez ibili zeure opariez Jauna erosi nahian,
ez deutsu-eta onartuko.
Ez oinarritu bidebakokeriazko oparietan:
epailea da Jauna,
eta ez dau Haregan eraginik inoren izenak.

Salmoa

Sal 49,5-6.7-8.14 eta 23

R/. Zuzen dabilenari deutsat Jainko-salbamena erakusten.

Batu egidazuez nire zintzoak,
opariz egin eben-eta nigaz alkargoa.
Zeruek Ha zuzentzat iragarri begie,
Jainkoa bera da-eta auzi-jabe. R/.

Entzun, nire herri, berba egingo dot;
Israel, zure aurka dot urtengo,

Jainko nozu-eta Ni, zure Jainko.
Ez zaitut salatuko zure opariak dirala-eta,
zure erre-opariak beti aurrean dodaz-eta. R/.

Eskeini egiozu gores-oparia Jainkoari,
bete zure zin-hitza Goi-goikoari.
Gores-oparia eskeintzen deustanak nau edertzen,
zuzen dabilenari deutsat Jainko-salbamena erakusten. R/.

Ebanjelioa

Ehun halako artuko dozue orain mundu honetan, erasoaldiekin; beste munduan, barriz, betiko bizia.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
Mk 10, 28-31

Aldi haretan, Pedrok esan eutsan Jesusi: Hara, guk dana itzi dogu, Zuri jarraitzeko.
Jesusek erantzun: Benetan dinotsuet: Nigaitik eta Barrionagaitik etxea, senideak, ama, aita, seme-alabak eta lurrak izten dituanak, orain, mundu honetan, ehun halako hartuko dau: etxe, senide, ama, seme-alaba eta lur, erasoaldiekin batera; eta gero, datorren munduan, betiko bizia. Orain lehenengo diran asko azkenengo izango dira, eta orain azkenengo diranak lehenengo.