13-06-2024 Jueves, X semana - tiempo ordinario
Bizkeliza 5 Ebanjelizazinoa 5 Eleizbarrutiaren Eguna

Elizbarrutiaren Eguna

Azaroaren 12an, Eleizbarrutiaren Eguna ospatuko dogu; jai egiteko eta eskerrak emoteko eguna da, danok batera parrokia bizia, Jesukristoren zale amorratua dan eta besteei eskaintzen jaken parrokia bizia ahalbideratzen dogulako. Eta hori posible da, agerkari honek erakusten dauanez, Jainkoaren herri osoaren denporari, gaitasunei, otoitzari eta diru-laguntzari esker.

Parroquias

Sacerdotes diocesanos

Personas antendidas en la diócesis

Catequistas

Misioneros/as

Religiosos y Religiosas

On Joseba Segura, Bilboko Gotzainaren gutuna

Gure fedeagaitik esker onez

 Bizkaian bide egiten diharduan Eleizak Eleizbarrutiaren aurtengo egunerako aukeratu dauan goiburuak esker ona adierazoten dau gure fedearen balio eta ekarriengaitik, giza bizitza ulertzeko dogun era argitzeaz batera, gure jardunbidea bideratzen daualako. Gure inguruan, dalako sasoi batean, gehienak bateatzen ziran eta gehienek fededuntzat eben euren burua. Gaur egun, zenbait bizigirotan, ez da erraza nork bere burua kristautzat autortzea eta are gitxiago kristau-senagazko era kontsekuentean jardutea. Normalean ez da ondo hartzen norberaren fedearen jentaurreko adierazpena. Sinismen erlijiosoak pribatuaren arloan baztertuta ikusi gurako leukezan ezkutuko edo ageriko gizarte presinoa nabarmentzen da. Ez da erraza jatetxe baten errezatzea, edo berbaldi baten Jainkoa beren-beregi aitatzea. Bete kultura edo erlejino batzuetako pertsonengan gure artean baino naturaltasun handiagoz onartzen dogu, izan be, kristau sustrai sakonak eta erreferentzia saihestezinak dituan tradizinoan jaio eta bizi bagara be, askok erlejinotik urrundu egin gura dau, gitxienez jentaurrean.

Baina ikusten da aldaketaren bat be. Han eta hemen, hesi hori gainditzera ausartzen diran pertsona eta taldeak sortzen ari dira, euren burua beren-beregi kristau lez agertuz eta uste osoz jardunez gure fedeagazko lotura sendoan. Fede hori balioestea, norbere bizitzarako eta onartzen dabenentzako balioa dala ziurtatzea, aurtengo goiburuan aitatzen dan “poz” hori ez da, ezelan be, nagusitasunaren adierazle. Alderantziz, Kristoren egiaren ziurtasunak gure fede erlijiosoakaz bat ez datozanenganako jarrera benetan apal eta begirunetsua dau beragaz. Fededunok ahal dogun guztian alkarlanean jardun gura dogu borondate oneko gizon eta emakume guztiakaz, batez be ardura publikoak dabezanakaz. Baina askotariko eretxi eta proposamenak errespetatu egin behar badoguz be, horrek ez dau eztabaida publikoetan giza biziaren duintasuna edo Ebanjelioak proposatzen dituan zuzentasun eta egiazko idealak erlatibizatzea ekarriko. Fedeak, fededun danarentzat, ez dau kontu lotsagarri izan behar, eremu pribatuan zein alkartean, ikuspuntuak, aukerak, lehentasunak eta eguneroko erabakiak bideratzen dituan baldintza baino, Kristo eta Barri Ona, gure bizitzarako alderdi guztietarako jakinduria- eta adore-iturri dirala sinistuta.

Fedearen ibilbidea sekula ez da bakarka egiten. Eleizbarrutiaren Egun honetan, Bizkaian bide egiten diharduan fededunen alkarte lez aurkeztu gura dogu geure burua, jaso dogun fedeagaitik pozik gagozanon alkartea, gure inguruan, eguneroko bizitzan agertzen diran proposamen kontrajarrien zikloi zatitu eta nahasiaren erdian, Jainkoak munduarentzat dauan egitasmoa mezu arrunta ez ezik, proposamen berezia dala, mezu horrek gizaki lez hazten laguntzeko, gure familiak eta alkarte makalak sendotzeko, ardura publikoak hartzera bultzatzeko eta gure buru eta bihotzak gizarte gizatiarrago, zabalago eta integratuagoa gordeteko eta sendotzeko gurarira zabaltzeko gaitasuna dauala sinistuta dagoan alkartea.

+ Joseba Segura
Bilboko Gotzaina

“Gure eleizbarrutia” aldizkaria

"

2022. datu ekonomikoak

$

Kartela jaitsi

"

Eleizaren Bizkaian

$