15-07-2024 Lunes, XV semana - tiempo ordinario

Bikarioak

Bikario nagusia

Eleizbarruti bakotxean, Gotzainak Bikarioa izendatu behar dau, jagokon ahalmenez eleizbarruti osoaren gobernuan lagundu deion. Normalean, Bikario Nagusi bakarra izendatuko da, non eta pastoral arrazoiak dirala-eta, beste zerbait erabagiten ez dan (475 k.).

Kerman López Campo

Obispado de Bilbao

Helbidea: Virgen de Begoña, 38, 48006 BILBAO

Tel.: 944 667 979;

Faxa: 944 667 973

E-Maila: bikarionagusia@bizkeliza.org

 

Lurraldeetako gotzain bikarioak

Eleizbarrutiaren gobernurako egokitzat joten danean, Gotzainak gotzain bikario bat edo batzuk izendatu daikez; eleizbarrutiko barruti jakin batean edo gai jakin batzuetarako Bikario nagusiari jagokon ahalmena daukie (476 k.).

 

I. Bikaritza

Sergio Buiza Alcorta
E-mail.bikario1@bizkeliza.org

II. Bikaritza

Miguel Vera Artázcoz.
E-mail
.bikario2@bizkeliza.org

III. eta VII. Bikaritzak

Fernando Marcos Ayjón.
E-mail:
bikario3-7@bizkeliza.org

IV. Bikaritza

Alex Alonso Gilsanz:
E-mail:bikario4@bizkeliza.org

V. Bikaritza

Jose María Cortazar Uriarte
E-mail: bikario5@bizkeliza.org

VI. Bikaritza

José Félix Larrondo Aresti
E-mail: bikario6@bizkeliza.org

 

Auzi bikarioa

Eleizbarrutiko Gotzainak epailetzarako eskumena dauan eta Bikario nagusia ez dan auzi bikarioa izendatu behar dau. Bidezkotzat jo ezkero, auzi Bikarioari laguntzaileak izendatu dakikeoz, alboko auzi bikarioak (1420 k.).

Auzi Bikarioa:

Félix María Alonso Alonso

Alboko Auzi Bikarioa:

Eduardo Losoha Belope

Eleiz Auzitegia

Helbidea:Done Jakue Plazatxoa, 1-2.D (Santiago katedrala) 48005 BILBAO.

Tel.: 944 164 155

Faxa: 944 164 999

E-maila: tribunal@bizkeliza.org