21-07-2024 Domingo, XVI semana - tiempo ordinario
Bizkeliza 5 Ebanjelizazinoa 5 Ekonomia 5 Xa, Eleizaren alde

Zure laguntza bikoizten dauan X

Info & Kontakto

Gerencia-Economía:
José María Ziarrusta Abasolo
Tel.: 94 466 79 62
E-mail: jmziarrusta@bizkeliza.org
Dirección: Virgen de Begoña 38. 48006 Bilbao

#somosIglesia24siete

Bizkaiko eleizak zure ekarpena bikoiztera bultzatzen zaitu

Gaur egungo gizarte egoerak, non biztanleriaren sektore ahulenak pandemia eta krisiaren, Europako gerraren, errefuxiatuen, etorkinen… ondorioak jasaten dabezan, sekula baino alkartasun handiagoa erakustera eta ahaleginak batzera eroan behar gaitu nahitaez.

Bizkaiko Eleizak Errentaren autorpenean, ondorengo laukian X ahaztu barik markatu daizula eskatzen deutsu: C) Eleiza Katolikoari diruz eusteari eta beste hainbat gizarte helbururi lagundu holan gizarte eta alkartasun ekintzetara %0,7a ez ezik %1,4a emon ahal izateko.

Zeuk erabagi daikezu zenbat diru zuzendu gura dozun gizarte eta alkartasun ekintzetara

Bizkaian, gitxik erabilten dau C) laukia, ekarpen bikoitza (%1,4a, %0,7aren ordez) egiteko aukera emoten dauana eta, ostera askoz gehiagok egiten deutso ekarpena Eleizari bakarrik (%0,7) edo beste hainbat gizarte helburutara bakarrik (%0,7). Diru-kopuru handi bat Eleizari, Caritasi eta beste hainbat gizarte helbururi emoteko aukera alperrik galtzen da. Seguruenik, kasu askotan, ekarpena bikoizteko aukeraren barri ez izateagaitik.

Laukiak Xaz markatu barik izten badozuz zein helburu bakarra aukeratzen badozu, diru hori Estatuaren Aurrekontu Orokorretan geratzen da gizarte edo alkartasun helburu jakin baten erabili barik.

Emoten dozunak ez dau kosturik zuretzat.

Zerga izendapenak ez dau plusik edo ordainketa  gehigarririk eragiten zuretzat. Zure zergen zati bat nora zuzendu erabagitzen dozu. Ez dau kosturik zuretzat, baina Eleizari, Caritasi eta beste hainbat gizarte eta alkartasun erakunderi diru gehiago zuzendu behar jakola erabagitzeko aukera dozu.

Bardin kostetan jatzu eta dana emoten dozu

Markatu c) laukia
Ez onartu murrizketarik zure ekarpen solidarioian.
Bikoiztu laguntza
Bakarrik lauki bat markatu daikezu. Ekarpen solidario bakotxa %0,7 da. C) laukiak %1,4 batzen dau.
Bardin kostetan jatzu eta dana emoten dozu
Izendapen solidarioa ez da ez gehigarria, ezta aparteko ekarpena be. Ordaindu behar dozuzan zergen barruan dago.
Konpromiso bikoitza da
Gaurko gizarte egoeran (krisia, pandemia, gerra, etorkinak), ahulezian dagoan lagun askok behar dau eleizaren, caritasen eta beste hainbat gkeren laguntasuna.
Laukirik markatu ezik
Ogasunak estatuaren aurrekontu orokorretako beste partida batzuetara zuzenduko dau dagokion diru-kopurua eta ez nahitaez helburu solidario batera.