18-05-2024 Sábado, VII semana - pascua

Kuria Pastorala

Eleizan fede-zabalkundea, ospakizuna, karidadea eta alkartasuna garatzeko misinoa daben erakundeek osatzen dabe.

Ordezkaritzak

Liturgiarako Ordezkaritza

Eleizbarrutiko bizitza liturgikoa zuzentzeaz, suspertzeaz eta zaintzeaz arduratzen da, eleiztarren parte hartze osoko, kontziente eta gogotsua eraginez, Vatikanoko II. Kontzilioaren argibideak eta Eleizaren geroko xedapenak aintzat hartuz.

Ordezkaria: Jesús Llarena Marmol. Tel.: 944 667 924 E-mail: jllarena@bizkeliza.org

Kidea: José Mari Ortúzar. Tel.: 944 667 924 E-mail: jmortuzar@bizkeliza.org

 


Fede-zabalkunde eta Katekesirako Ordezkaritza

Zerbitzua eskaintzen deutso eleizbarrutiari:

  1. Ebanjelioa iragarteko haren barri ez dabenei

  2. Iragarpena jasota bila diharduenei fedean sarbidea emoteko

  3. Fededun diranei euren bizitzan pastoral laguntza emon

Ordezkaria: Clara Arza.  Tel.: 944 795 618 E-maila: anuncioycatequesis@bizkeliza.org

Kideak: Mabel MartínezTel.: 944 795 626 E-maila: infanciajuventud4@bizkeliza.org 

Lehentasunezko jarduera: UMEAK ETA GAZTETXOAK

Maite Morezuelas. Tel.: 944 795 624 E-maila: infanciajuventud1@bizkeliza.org
Lehentasunezko jarduera: UMEAK ETA GAZTETXOAK

María Elordui. Tel.: 944 795 649 E-maila: catequesis@bizkeliza.org
Lehentasunezko jarduera: GAZTEAK

Roberto Vidal. Tel.: 944 795 623 E-maila: pastoralvocacional@bizkeliza.org
Lehentasunezko jarduera:BOKAZINO LAGUNTAZUNA

Fran Albalá. Tel.: 944 795 611 E-maila: familia@bizkeliza.org
Lehentasunezko jarduera: FAMILIA

Tel.: 944 795 627 E-maila: catecumenadoadultos@bizkeliza.org
Lehentasunezko jarduera: CATEQUESIS DE ADULTOS

Roberto Vidal. Tel.: 944 795 614 E-maila: profesionalyuniversitaria@bizkeliza.org
Lehentasunezko jarduera: PASTORAL UNIVERSITARIA Y PROFESIONALES

María Elorduy. Tel.: 944 795 649 E-maila: espiritualidad@bizkeliza.org
Lehentasunezko jarduera: CATEQUESIS DE ADULTOS

 


Karidade eta Zuzentasunerako Ordezkaritza

Karidade Eta Zuzentasunerako Eleizbarrutiko Ordezkaritza, Ebanjelioa eta Eleizaren Doktrina Soziala iturri dituala, Gotzainaren eta bere Gotzain Kontseiluaren eta bikaritzen, pastoral barrutien, parrokien, mobimentuen, komunidadeen, alkarteen eta kristau herriaren zerbitzura dago, honetarako:

1. Gizartearen oinarri izan behar dauan giza duintasunari lotutako gaietan gizarte kontzientzia handiagoa eragin.

2. Ebanjelioaren ikuspuntutik, zuzentasuna eta partaidetza nabarmentzen  dituan gizartea lortzeko aldaketan lagundu.

3. Jaungoikoak batez be gizabanako eta gizatalderik ahulenen alde dauan maitasuna agertzera eongo dauan Eleiza, hau da, gertu eta haragituta dagoan Eleiza suspertu.

Ordezkaria: Manu Moreno. Tel.: 944 795 613 E-maila: mmoreno@bizkeliza.org

Kideak: Laura Echeverria. Tel.: 944 795 612 E-maila: salud@bizkeliza.org
Dedicación preferente: ATENCION A PERSONAS ENFERMAS

Maite Valdivieso. Tel.: 944 795 617  E-maila: pastoralobrera@bizkeliza.org
Dedicación preferente: AMBIENTE OBRERO Y MUNDO DEL TRABAJO

Marije Calvo Miguélez. Tel.: 944 765 619 E-maila: migraciones@bizkeliza.org
Dedicación preferente: MIGRACIONES

Jorge Muriel. Tel.: 944 795 622 E-maila: pastoralpenitenciaria@bizkeliza.org
Dedicación preferente: PASTORAL PENITENCIARIA

Galo Bilbao. Tel.: 944 015 161  E-maila: pazyreconciliacion@bizkeliza.org
Dedicación preferente: PAZ Y RECONCILIACIÓN

Sergio Buiza. Tel.: 944 795 687 E-maila: discapacidad@bizkeliza.org
Dedicación preferente ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS

 


Delegación de Misiones

La Delegación Diocesana de Misiones tiene como misión propia ayudar al Obispo y a su Consejo Episcopal en la animación misionera de la Diócesis.

Delegada: Feli Martín. Tel.: 946 790 043 E-mail: fmartin@bizkeliza.org

Miembros: Mertxe Aguirre. Tel.: 946 124 648 E-mail: magirre@bizkeliza.org

Olga Hoyos. Tel.: 944 013 699 E-mail: ohoyos@bizkeliza.org 

 


Delegación de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso

La Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso tiene como función primordial el difundir en la Diócesis el espíritu ecuménico que consiste en fomentar y dirigir entre los católicos el movimiento ecuménico, cuyo fin es reintegrar en la unidad a todos los cristianos, unidad que la Iglesia, por voluntad de Cristo, está llamada a promover. Esta Delegación tendrá también la función de cultivar el diálogo con las religiones no cristianas presentes en la Diócesis.

Ordezkaria: Miguel Angel Esnaola Villanueva.


 

Idazkaritzak

Ministerio Ordenaturako Idazkaritza

Abade eta diakonoei laguntzen deutse, batez be giza alderdian eta alderdi espiritualean; abadeen egoitzak koordinatzen eta ikuskatzen ditu; abade eta diakonoek familia edo osasunaren arloan izan daikezan beharrizanei aurre egiten laguntzen deutse; honeen etenbako heziketaz arduratzen da.

Zuzendaria: Rafael Saez Gil. Tel.: 944 667 912 E-mail:a rsaez@bizkeliza.org

Kideak: Andoni Gerrikaetxebarria. Tel.: 944 667 925 E-maila: agerrikaetxebarria@bizkeliza.org

Nestor Aras Grence. Tel.: 944 667 912 E-mail:a smo@bizkeliza.org

Iñaki Santos Bernaola. Tel.: 944 667 912 E-maila: smo@bizkeliza.org

Estíbaliz Pertika. Tel.: 944 667 932 E-maila: epertika@bizkeliza.org  

 


Laikoentzako Idazkaritza

Pastoral mandatua daben laikoei laguntza emoten deutse, bereizketa eta heziketarako prozesuak bermatuz, eta komunidade, mobimentu eta alkarteen pastoral jardueraren eta eleizbarrutiko jarduera orokorraren arteko koordinazinoa suspertzen dau. Arlo honetan, batez be Ekintza Katolikua, orokorra zein espezializatua, bultzatzen dau.

Bere gain hartu ditu Mandatua daben Laikoen Laguntzarako Zerbitzua zanaren eta, alkarte, mobimentu eta komunidadeei jagokenez, Laikoen Apostolutzarako Ordezkaritzaren egiteko eta erantzukizunak.

Zuzendaria: Marisa Arias.

    


Klausurako Monasterioetarako Idazkaritza

El Secretariado para los Monasterios de Clausura tendrá las funciones que expresamente el Obispo diocesano le encomiende. El Director, en nombre del Obispo, y dotado de facultades suficientes para ello, es quien ordinariamente llevará la relación habitual con los monasterios existentes en el territorio de la Diócesis y resolverá los problemas o incidencias que se produzcan, siguiendo las normas e indicaciones del Obispo diocesano.

Director: Ernesto Bilbao Solozabal


 

Eleizbarrutiko Sailak

Komunikazinorako Eleizbarrutiko Zerbitzua

Komunikazinoa suspertzen eta koordinatzen dau eleizbarrutian eta bere alderdi sozial eta instituzionalean, komunikabideetan agertuz. Aholkua eta zerbitzua emoten deutse kuriako zerbitzuei eta eleizbarrutiko erakundeei komunikabideakazko hartu-emonean.

Zuzendaria: Dorleta Alberdi. Tel.: 944 667 934 E-maila: dalberdi@bizkeliza.org 

Kideak: Begoña Kareaga. Tel.: 944 667 933 E-maila: bkareaga@bizkeliza.org

Fernando Gorrotxategi. Tel.: 944 667 935 E-maila: fgorrotxategi@bizkeliza.org

Boluntarioa: Benita González Michelena

 


Hezkuntzarako Eleizbarrutiko Saila

Hezkuntzarako Eleizbarrutiko Saila Kuriako erakundea da eta Eleizbarruti osoan hezkuntza pastoraltza bideratzea, suspertzea eta koordinatzea da bere helburu nagusia.

  • Helbidea: Plaza Nueva, 4-2º 48005 BILBAO

Zuzendaria: Nerea Begoña Lopategi. Tel.: 944 795 628 E-maila: hezkuntza@bizkeliza.org


Eleizbarrutiko Euskera Zerbitzua

Gotzaitegiko sailen esanetara dago agirien eta pastoral arloko lagungarrien itzulpen eta eraketarako.

Zuzendaria: Lontzo Zugazaga. E-maila: lzugazaga@bizkeliza.org

Kidea: Miren Leanizbarrutia. Tel.: 944 667 914 E-maila: mleanizbarrutia@bizkeliza.org


 

Santiagoko Biderako eta Erromesaldietarako Eleizbarrutiko Sailaren

Eginkizuna da, Santiago bidea eginez Eleizbarrutitik igaroten diran guzteien arretari –batez be espiritualari- dagokion guztia sustatzea eta koordinatzea eta eleizbarrutiko erromesaldiak koordinatzea.

Zuzendaria: Malo de la Fuente, Francisco JoséE-maila: caminosantiago@bizkeliza.org


 

itxi